Pani Marta

Godziny:

1134,50 + 230 ( 03. i 04. ) – 350 – 500 = 514,50 + 40 + 345 – 500 = 400

19.10.  80 zł
24.10. 60 zł
26.10. 120 zł

========= 660 – 400 zł = 260 zl + 575 (stadion 5x) = 835 zł + 115 = 950 zł + 230 = 1180 zł – 1000 zł (9.11) = 180 zł + 120 = 300 + 220 + 75  + 100 + 345 = 1040 zł
+ sobota 10 h i niedz 5 h = 15 h

6h x 14.50 lodowisko + 4h x 15 = biura
17.11 lodowisko – 5 = 5 h  x 14.50 zł = 220 zł

23.11 Sobota
Biura Admind od 8-13 = 75 ZŁ

Stadion krzeselka pon. 7-13 – 100 zł
Stadion wt. sr. czw. – 3 x 115 – 345 zł
———————– 1040 zł ——————-
Praca:

30.11 – Biura od 8
4 .12 Sprzątanie

6.12 Stadion w środku
7.12 Stadion w środku