Pani Marta
1.02. – Sobota  – 128
4.02 – Wtorek – 70
6.02 – Czwartek – 70
8.02. – Sobota – 128
11.02 – Wtorek – 70
13.02 – Czwartek Stadion 7-15 – 115
13.02 Biura – 70

13.02 Czwartek – stadion sprzątanie 7-15
13.02 Czwartek – Biura od 16? 17
14.02 Piątek – Stadion sprzątanie 7-15 – 115
Piątek – Biura?

15.02 Sobota Krzesełka Stadion Cracovii od 8.00 – 14
15.02 Sobota Biura od 15.00 – 19.00-19:30? Alarm się włącza w tą sobotę od 20:00
16.02 Niedziela krzesełka Stadion Cracovii  od 8.00-14
18,02 Wtorek 70
20 Czwartek 70
22 Sobota 128
23 Niedziela 30
25 Wtorek 70
26 Środa Stadion 115
27 Czwartek Stadion i od 17.00 Biura  115 + 70
28 Piątek Stadion 115
29 Sobota Biura 128

Praca:
3.03 Wtorek biura

 

============== 2021 – 500 zł zaliczka (23.01) = 1521 + 140 (28 i 30) – 500 zaliczka + (1.02.) 128 (4 i 6.02) 140 – 200 zaliczka (4.02) = 1229 + sobota 128 ( 8.02) + wtorek i czw (11 i 13.02 ) + 140 + 115 stadion – czw (13.02) = 1612 + 14.02 (stadion 115 ) + 15.02 – 100 krzesełka +100 biura + 16.02 krzesełka 100 + 18.02 biura – 70 – 300 zł zaliczka = 1797 + 298 (20, 22, 23, 25) – 1 000 zaliczka = 1 095 + 345 stadion (26, 27, 28) + biura 70 (27) + biura 128 (29) = 1 638

Alarm włącza się od godziny 22 na tygodniu i jest wyłączony od 7 do 17 w sobotę, wiec można być w godzinach od 7:05 do najpóźniej 16:55 w sobotę i do 21;55 na tygodniu.